Zdrowie i Medycyna

Internetowy portal tematyczny!

07
Jul

Pielęgniarki

Pielęgniarki
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wsparcie dla doktorów – niezastąpione pielęgniarki
Jakakolwiek grupa zawodowa, która egzekwuje zadania powiązane z odpowiedzialnością za innych ludzi kieruje się kodeksem moralnym. Etyka powinna przyświecać zwłaszcza takim działaniom, jakie są połączone z ludzkim zdrowiem oraz życiem. Stoi także u fundamentów medycyny. Wszyscy wiemy, czym jest przysięga Hipokratesa, składana przez lekarzy, którzy inaugurują pracę, równie rozpoznawalna jest zasada rozgłaszająca, że przede wszystkim nie trzeba szkodzić. To filary medycyny, na których opiera się od czasów dawnych. Wytyczne etyczne medycyny pozostają aktualne bez względu od upływu czasu. Powinien kierować się nimi każdy lekarz. Rzecz jasna, wspomniane reguły są niezwykle ogólne, jednakże nakreślają najważniejsze powinności oraz bariery, którym podlega pomagający chorym doktor oraz jego pielęgniarki. Pośród innych, bardziej dogłębnych wypada zamienić obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej. Pacjent poddawany leczeniu musi czuć się bezpiecznie oraz wiedzieć, że żadna z kwestii dotyczących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane ręce. Jedynie wtedy proces diagnozy oraz leczenia będzie przebiegał dobrze, bo we współpracy z chorym rozpatrywanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań leczniczych. W końcu to człowiek w medycynie jest najistotniejszy, o czym nie można zapominać, jeżeli medycyna ma w dalszym ciągu opierać się na etyce. W celu dostosowania wciąż poszerzającej się teoretycznej oraz praktycznej wiedzy medycznej skonstruowano liczne klasyfikacje, które porządkują wiele zagadnień z aspektu leczenia oraz diagnostyki.

Categories: Zdrowie

Comments are closed.